Matteplanering kapitel 2 Samband och förändring

vecka 6

sid 66, 67, 68, 69 muntligt ensam eller med kamrat, 70 ( muntligt ensam eller med kamrat), sid 71 uppgift 2 muntligt, uppgift 3 skriftligt, sid 72 RÄTTA

Vecka 7

Sid 73 ( frivilligt), sid 74, 75, 76, 77 ( frivillig men bra),78, 79,80,81 RÄTTA

vecka 8

sid 81 ( frivillig men bra), 82, 83,84.85 (frivillig men bra), 86, 87, 88 RÄTTA

Vecka 10

sid 89 ( frivillig), 90, 91,92, 93 ( frivillig), 94, 95,96,100

vecka 11

Provräkning preliminärt,  fredag 16/3


Prenumerera på nya blogginlägg

Matteplanering kapitel 1; De fyra räknesätten, algebra och funktioner

Fram till teminens slut ska du minst ha räknat  t o m sid 22 och rättat.

Fortsätt göra sid 23,24 sid 25 ( uppgift 7a-7f) ( frivilliga uppgift 8-10)

Vecka 2

sid 26, 27, sid 28, sid 29 ( frivillig men uppgift 8 BRA)

Vecka 3

sid 30, 31, sid 32 ( muntligt med kamrat eller själv), sid 33 ( frivillig men uppgift 8 är BRA), sid 34, sid 35, sid 36, sid 37 ( frivillig), sid 39, 40

SID 38 EN JÄTTE VIKTIG FAKTASIDA FÖR ekvationer, problemlösning gemensam genomgång

Vecka 4

sid 41 ( frivillig , för dig som vill mer), 42,43,44, 45 ( frivillig), 48 ( ej uppgift 4), 50, 51

Vecka 5

sid 52, 53 ( frivillig, men bra), 54,55,56.57, 58

PROVRÄKNING torsdag 1/2 eller fredag 2/2


Prenumerera på nya blogginlägg